Om föreningen

Leif Eriksson i Vassunda tog 2014 initiativet till att göra en undersökning om intresset för bredband via fiber i området. Då intresset var stort, bildade han tillsammans med några andra boende i området den 20 maj 2015 Vassunda–Knivsta Bredbandsförening.

Sedan dess har föreningen verkat för en fiberutbyggnad och styrelsen består för närvarande av:
Mikael Bengtson, ordförande
Håkan Johansson, kassör
Mattias Eriksson, sekreterare
Leif Eriksson, ledamot

Anders Fredriksson, bredbandssamordnare på Knivsta kommun, är med i den arbetsgrupp som jobbar med fibernätet men sitter inte i styrelsen.

Föreningens ändamål enligt stadgarna är:
”Föreningen har till ändamål att få till stånd en utbyggnad av ett lokalt fibernät för bredband till boende i Vassunda och de västra delarna av Alsike. Vid val av leverantör ska föreningen prioritera bra prestanda, låg kostnad och störst geografisk täckning.
De boende i dessa områden stödjer genom ett medlemskap detta mål.”

Det finns två typer av medlemsskap, aktivt eller passivt. En aktiv medlem betalar en årsavgift (fn 100 kr/år) samt har rösträtt på föreningsstämmor. En passiv medlem stödjer föreningens mål, men betalar ingen årsavgift och har heller ingen rösträtt.

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom Föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Som medlem kan även antas en juridisk person som har sin verksamhet inom Föreningens verksamhetsområde, men betalar en högre avgift (fn 500 kr/år).

Ansökan om medlemskap görs skriftligt via föreningens formulär för intresseanmälan.

Läs gärna det kompletta dokumentet med Föreningsstadgar.