Markägarmöte 5 okt 2016

Onsdagen den 5 oktober höll IP-Only möte med markägare i vårt område. Total var vi 94 deltagare. Nedan är VK Bredbands anteckningar från mötet.

Gustav Ståhl från IP-Only inledde med en halvtimmes genomgång av projektet (se presentation). Därefter blev det frågestund i ca en timme och vissa stannade och fortsatte med frågor ytterligare en halvtimme.

Gustav beskrev bl a hur grävning går till och hur fibern trycks under vägar. Huvudplanen är att fibern plöjs ned i mark. På åkrar går man helst i åkerkanten för att minimera skador på dräneringar.

IP-Only har redan ett stamnät som går rakt igenom vårt område vilket förenklar och snabbar upp projektet.

Förhandlingar med markentreprenörer pågår och man är mycket nära att välja en av dem.

Mänga markägarna ville se karta över nätdragningen innan de skriver på avtal. Alternativt att det står i avtalet att det inte gäller förrän en godkänd karta finns. Det ställdes också frågor om formuleringar i avtalet.

IP-Only lämnar en tioårig garanti på skadar som kan visa sig inom tio år efter åtgärden. Viss oro framfördes över markskador som visar sig efter tio år. T ex marktryck, kapade rötter.

Färdigtidpunkt för projektet efterfrågades, men fick inte något tydligt svar. IP-Only vill ju så snart de börjat investera i projektet få det klart så de kan fakturera kunderna. Om markägaravtalen blir påskrivna inom kort kan grävning börja redan i höst och vi kanske t o m kan få de första hushållen inkopplade i år.

I stort ett bra möte och ett steg framåt.