Markägare

Fiber läggs ner i marken

Du som äger mer mark i området än bara din egen tomt kan komma att beröras av kabeldragningen. Om fiberkabeln grävs ner på din mark kommer IP-Only att teckna ett så kallat markupplåtelseavtal med dig där villkoren och ersättningen till dig regleras.

I korthet innebär avtalet följande:

  • Nedläggning av kabel på din mark förutsätter att IP-Only tecknar avtal med dig
  • Sträckningen bestäms i samråd mellan dig och IP-Only
  • Du får ersättning med 4:50 kr/m för den kabel som läggs ner
  • Marken ska återställas i samma skick som innan
  • Om du har befogade skäl att t ex bygga på marken där kabeln finns, måste IP-Only flytta den
  • Om kabeln måste flyttas i framtiden, sker det på IP-Onlys bekostnad

Här finns det fullständiga markupplåtelseavtalet för nerladdning.

Markägarmöte

I början av september kommer det att hållas ett markägarmöte där du som äger mark får träffa IP-Only och får tillfälle att ställa frågor. Mer information om tid och plats för det mötet kommer att presenteras här under vecka 33.

Karta över stamnätet

Nedanstående plan över det planerade stamnätet är ett första förslag från IP-Only och kan komma att förändras. Men det ger i alla fall en ungefärlig bild av hur fiberkabeln kommer att läggas.

Grovprojektering stamnät 2016-03-30