Lägesrapport 2018-12-21

Det ser ut som att många av oss får en grön jul i år. WAN-lampan på våra routrar lyser grönt på många håll och visar att vi äntligen har fått kontakt med omvärlden via fiber. Tyvärr gäller det inte alla hushåll, utan en del av er får vänta till första kvartalet nästa år.

På det årsmöte som hölls i december 2017 tog vi ett beslut om att upplösa föreningen, vilket kan ske vid nästa årsmöte. Men då alla ännu inte fått fibern avser vi i styrelsen att vänta med det mötet till våren 2019 och då avsluta föreningens verksamhet. Vi vet att det inte är i linje med stadgarna, men tror att ni medlemmar har förståelse för att det är ett nödvändigt avsteg.

Vi återkommer därför under våren med en kallelse till årsmöte för att upplösa föreningen.

Styrelsen för VK Bredband