Lägesrapport 2018-10-07

I torsdags, 4 oktober, träffade VK Bredbands styrelse representanter för IP-Only och den nya entreprenören för att få en uppdatering av läget.

I vårt område är det 637 (av c:a 800) hushåll som har beställt bredband och ska anslutas, varav ingen är ansluten i dagsläget.

IP-Only har bytt entreprenör till KJ:s Maskiner som bland annat hjälpt till att bygga nät i Rasbo med gott resultat. De har inventerat nätverket i vårt område och konstaterat att drygt 80% av nätet är färdigt. De flesta hushållen har fiber fram till tomtgränsen och i många fall även ändå in i huset. Det som i huvudsak saknas är delar av de sammanlänkande stäckorna.

Slutförande av nätbygget påbörjas nu och man räknar med att hälften av hushållen ska kopplas in i år, resten under första kvartalet. Dock kan en sträng vinter med mycket tjäle fördröja inkopplingen för de som inte blir klara i år. Även om grävningen skulle vara klar så går det inte att blåsa in fiber i rören om de är fyllda med is.

Så snart ett område är sammankopplat med knutpunkten uppe i Edeby, kommer hushållen i det området att kopplas upp. Med start om några veckor kommer man att börja koppla upp ett antal hushåll varje vecka.

Styrelsen bedömning av trovärdigheten i dessa uppgifter är hög. Den nya entreprenören verkar ha som målsättning att så snabbt det går göra klart detta område, då det sedan finns andra områden som väntar.

Använd gärna VK Bredbands Facebooksida om du har synpunkter eller vill ställa frågor. Det är dock ingen idé att fråga oss om när just din bostad får fiber då vi inte har några detaljplaner.

Läs också gärna den information från KJ:s maskiner som föreningen har fått.

Angående det årsmöte som vi sköt upp i somras, så planerar vi att ha det efter det att vi sett resultat i form av att ett antal hushåll har börjat kopplas in.

Styrelsen i VK Bredband