Lägesrapport 2018-06-14

Som ni alla har sett så ligger arbetet med vår fiberinstallation nere. Enligt det utskick från IP-Only som vi alla fick i brevlådan för en tid sen så säger de att de håller på att byta underleverantör. Vi i styrelsen har försökt få ett lite mer uttömmande besked från dem, men utan framgång.

Enligt vissa källor beror det på att IP-Only och Ericsson (som ansvarar för bygget) inte har kommit överens om slutförandet av – och betalning för – arbetet, men detta är inget vi fått bekräftat från officiellt håll.

Det finns en möjlighet för alla som beställt fiber att häva kontraktet då de inte levererade inom utsatt tid, men detta är något som vi i styrelsen avråder från. Det mesta av installationen är klar, men eftersom de ännu inte fått pengar av oss husägare kommer IP-Only – eller någon annan aktör – med största sannolikhet att slutföra jobbet och leverera det vi beställt. Den som då sagt upp sitt kontrakt riskerar att få betala fullt pris då det inte finns något gammalt avtal längre. Så vårt råd är att invänta färdigställandet såvida du inte bestämt dig för att inte ha fiber alls, eller har fått erbjudande från annat håll som verkar bättre.

Enligt våra stadgar ska vi ha ett årsmöte innan 30 juni, men som läget är nu kommer styrelsen att vänta med att kalla till ett årsmöte tills vi har fått lite mer information om tidsplanen.

Styrelsen i VK Bredband