Lägesrapport 2016-07-11

Här är information som vi fått från IP-Only 11 juli:

IP-Only arbetar just nu med en projektering som endast innehåller stamnätet. När den är klar skickar vi den till Metria för att få fram alla markägare som berörs av stamnätsutbyggnaden. Metria har lite längre handläggningstider nu under sommaren men förhoppningsvis är kartläggningen klar i augusti och därefter kan vi kalla markägarna till möte.

Vi kommer inte kunna färdigställa nätet i år men det är viktigt att vi kommer igång med markentreprenaden under hösten. Självklart ska vi försöka börja driftsätta kunder innan årsskiftet men för att det ska vara möjligt behöver vi hjälp med att samla in markavtalen. Vi uppskattar verkligen VK Bredbands engagemang och är i stort behov av eran hjälp med markägarna!

Vi återkommer direkt när vi fått uppdaterad status om arbetet med projekteringen och kartläggningen.