Lägesrapport 2016-03-30

En första grovprojektering med ett förslag på hur nätet ska förläggas är utförd av IP-Only. Just nu pågår kartläggning av vilka markägare som berörs av den tänkta stamnätsutbyggnaden, dvs den kanalisation som ska grävas ner och förbinda områdena med hushåll.

Därefter kommer markägarna som berörs av stamnätsutbyggnaden att kallas till ett möte där vi tillsammans går igenom metoder, tillvägagångssätt och själva markavtalet. Det är mycket viktigt att de markägare som blir inbjudna kommer till mötet eftersom IP-Only behöver markägarnas kunskap om var det är lämpligast att lägga kanalisationen på just deras mark.

Bilden nedan visar det första förslaget på hur stamnätet ska dras.

Grovprojektering stamnät 2016-03-30