Kostnader för fiber

Kostnaden för att få bredband via fiber består först och främst av en anslutningsavgift som betalas för att koppla in sin fastighet på fibernätet. På landsbygden ligger den normalt i storleksordningen 15.000-30.000 kr.

Hur stor den blir i vårt område beror på hur många som vill ansluta sig och vilken leverantör vi väljer. Målsättningen är givetvis att hålla nere denna kostnad, men ändå få ett öppet fibernät, dvs där varje fastighet kan teckna avtal med den leverantör av bredband som man önskar.

Utöver anslutningsavgiften betalar man en månadskostnad som är beroende av hastighet och leverantör. Hos t ex Telia är kostnaden just nu (juni 2015) från 329 kr/mån för 10 Mbit/s och upp till 999 kr/mån för 1000 Mbit/s.