Info från IP-Only 17 feb 2017

Så här svarade IP-Only på vår fråga om vad som händer:

Det pågår just nu förhandlingar med entreprenörer om att hitta rätt entreprenör för området. Min bedömning är att vi inom ett par veckor har landat det och kan dra igång arbetet.

Därefter ska det byggas ca 10 mil fiberkabel vilket kommer ta ett tag.

När avtalet med entreprenören är klart kommer vi gå ut med information igen.