Frågor och svar om fiber

Vad är fördelarna med bredbandsuppkoppling via fiber?
Idag används flera olika typer av uppkopplingar för att prata i telefon, använda Internet och se på TV. Det fiberbaserade bredbandet har stor kapacitet, vilket innebär att man samtidigt kan både ringa, surfa på nätet och titta på TV.
Tillgång till fast uppkoppling via fiber kan öka värdet på fastigheten och området där man bor. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.
Fiberbredband ger lägre avgifter på sikt jämfört med dagens utbud och driftskostnader. Det har också längre livslängd och är mindre känsligt för störningar och är vädersäkert.

Vad finns det egentligen för andra alternativ?
Bredband kan fås via fiber, via trådlös/mobil-teknik eller via ADSL som använder kopparnätet.
Fiberbaserat bredband är flexibelt och har mycket hög kapacitet men som kräver en utbyggnad ända fram till hushållet.
Mobilt bredband har lägre bandbredd/hastighet och är beroende av närheten till master/täckning och antal användare. Med många användare går hastigheten ner.
Adsl/vdsl är beroende av närheten till telefonstationen samt kvaliteten på telefonledningen.

Vem ansvarar för att jag får bredband?
Enligt regeringen är det de kommersiella krafterna som ska stå för utbyggnaden. Det finns statliga bidrag att söka för de områden där marknadsmässig utbyggnad inte bedöms komma till stånd. I praktiken krävs lokalt engagemang i form av fiberföreningar.

Vad kostar det att ansluta sig?
Det är beroende av hur förutsättningarna ser ut, terräng och hur långt man måste gräva.
Den största besparingen gör de byar som organiserar sig klokt och har stor andel anslutningar.
Uppgifter från byar som grävt bredband i olika kommuner ger vid handen ungefär 15-30 000 kr per anslutning före bidrag.

Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?
Tillgång till fiberbredband kan öka värdet på fastigheten och området där man bor. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans. Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med minst lika mycket som investeringen.

Varför inte satsa på mobila lösningar istället för att gräva ner fiber?
Mobilt bredband fungerar bra när man är på resande fot, men kapaciteten är för liten för att kunna överföra Internet, TV och de tjänster som blir allt vanligare i våra hem. För att komma upp i samma kapacitet som fiber behöver masterna sitta så tätt (1 km) att det blir mycket dyrt att bygga. Däremot kan en fiberutbyggnad förbättra det mobila bredbandet i trakten som en bieffekt om masterna ansluts till fibernätet.

När försvinner det fasta telefonnätet?
Telia har redan påbörjat rivningen av kopparnätet i delar av vissa kommuner. Om byn bygger ut ett fibernät som de flesta abonnenter använder för att ringa kan det påskynda processen.

Vad är fiber?
En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus till skillnad mot kopparledningar som överför elektricitet. Räckvidden ökar markant då man väljer att överföra data via optisk fiber jämfört med data via tex kopparnät. Optisk fiber kan överföra väsentligt mycket mer data än andra bärare som till exempel kopparledning.

Kan jag vänta och ansluta mig senare?
Tekniskt är det möjligt att göra kompletterande anslutningar, men det blir ofta dyrare.

Vad är en tjänsteleverantör?
De aktörer som du som kund kontaktar när du önskar köpa tjänster via din uppkoppling, så som internet, tv och telefoni, on-demand, mm. (Alltele,
Bredbandsbolaget är några exempel).

Går det att ringa över fibern om det blir elavbrott?
Då måste du ha batteribackup till mediaomvandlaren samt den telefon som anslutits i hemmet. Drabbar strömavbrottet mer än bara hushållet stängs alla tjänster ned.