Årsmöte och infomöte 6 sep 2016

Gustav Ståhl från IP-Only var på mötet i kommunhuset och berättade om vad som händer härnäst och svarade på frågor.

De kommer att kalla till ett markägarmöte i början av oktober och räknar med att snart påbörja grävningen på den mark som tillhör Trafikverket. Till årsskiftet tror han att 10-15 hus kommer att vara anslutna och att resten blir klart under våren.

Årsmötet avlöpte väl. Årsredovisning med vinst på 12.050 kr godkändes och styrelsen omvaldes sånär som på Fredrik Mattsson som lämnar styrelsen då han flyttat. Mattias Eriksson invaldes som ny ledamot och Jan Andersson som revisor. Det beslutades att vi inte ska ta ut någon årsavgift för 2016.

Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här när det är klart.

Dagordning och verksamhetsberättelse