Fiber i västra Knivsta

Kallelse till årsmöte och ”Nu har vi fiber”-fest 19 juni 2019

Uppdateringar om läget för bredbandsutbyggnaden kommer i första hand att publiceras på vår Facebooksida där du enkelt också kan göra egna kommentarer.

Vi samlar alla som vill ha bredband

Är du också intresserad av bredband via fiber hem till din bostad eller företag i Vassunda, Krusenberg och västra delarna av Alsike? Då har du hittat rätt!

I ett samarbete med Knivsta kommun är vi några boende i Vassunda som har tagit initiativet till att samla tillräckligt många intressenter för att kunna få till stånd ett fibernät i vårt område.

Projektet drivs i form av en förening, Vassunda-Knivsta Bredbandsförening, vars syfte är att fånga upp intresset i området och att ta in anbud på utbyggnaden.

Det arbetet är nu slutfört och vi har kommit fram till att IP-Only (fd Knivsta Fiber) har det bästa alternativet med kombinationen pris, täckningsområde och utbyggnadstakt.

Större delen av installationen är nu klar, men vi väntar på driftsättning.